phototargets.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Неделя, 10 Септември 2017 18:22

ЩЕ УБИЯТ ЛИ ОСМАН?

В града се надига метеж. Еничарите, верни на Давут, унищожават всичко по пътя си. Акиле с децата се укрива при баща си Шейх ул-Ислам. Метежниците  получават от него фетва за смърт на пашата.

В това време Хюмашах, разбира за бунта на еничарите, тя приканва всички да се готвят за отбрана на двореца. Дженет бърза да спаси шехзаде. Но не така мисли Дилруба и Давут. Бюлбюл помага на Дженет да изведе децата, но за миг ги губи от поглед и те попадат в ръцете на Дилруба.


Осман се връща в столицата.Метежниците искат от него главата на Омер паша, Дилавер паша и Сюлейман ага. Осман не иска да прави,каквито и да е отстъпки. В това време метежниците изваждат Мустафа от заточение и го водят в двореца. Зюлфикяр моли Осман да даде онова, което търсят метежниците, но вече е твърде късно. Осман иска да накаже Сюлейман Ага, Дилавер паша и Омер паша, но те успяват да се скрият. Кара Давут нарежда на Мансур ага да ходи в султанските покои, където Осман, Зюлфикяр и личната стража вече се подготвят  за съпротива.

Кьосем изпада в ярост, когато разбира, че Дилруба е похитила нейните деца. Тя настоява Халиме и Дилруба да й върнат шехзаде. Халиме предлага да сключат сделка – животът на шехзаде срещу съгласието и за възкачване Мустафа на престола.

Осман бяга, за да се спаси. Ще успее ли?


Публикувана в категорията Кьосем
Четвъртък, 07 Септември 2017 17:30

ЗЮЛФИКЯР УБИВА ИСКЕНДЕР ТОЗИ ПЪТ НАИСТИНА

Осман султан се запознава с дъщерята на  Шейх-ул Ислам Акиле хатун.

Верните на Кьосем хора намират казаскер на Румелия, които издаде фетва за смърт на Мехмет. Кьосем казва на казаскера, че той ще си получи по заслуги, а зад него, ред чакат Омер паша, Сафие, Халиме, Дилруба и Давуд паша.

Кьосем казва на Халиме, че Сафие Султан води двойна игра. Помагайки на Халиме, тя иска с нейна подкрепа да сложи на трона своего шехзаде – Искендер. Халиме не вярва, че Искендер е жив.

Хаджи Ага тайно се връща в Истанбул, за да помогне на Кьосем. Тя казва на Хаджъ Ага, че Сафие Султан, при първата удобна възможност, ще сложи на трона, и поради тази причина трябва да се избавят от нея.

Осман се опитва да привлече улемите на совя страна и поради тази причина се жени за дъщерята на Шейх Ул Ислам Акиле.Пренебрегвайки традициите на Османската империя, Осман въпреки всичко се жени за Акиле. Освен това с тази сватба Осман си създава нови врагове в улемитите.

Давуд паша обещава на Халиме да изясни, дали Искендер е жив. За тази цел, той похищава Абас ага, дясната ръка на Сафие Султан и под смъртна заплаха изяснява истината за Искендер.

Настъпва пролет. Действията на младия Султан дразнят средите на улемитите, пашите и еничарите. Осман се отправя на поход в Полша.


Сафие Султан събира улемите, пашите и им съобщава за това, че шехзаде Искендер е жив, а също така обещава в близко време да им представи доказателства за това.

Искендер следи Кьосем на пазара. Той и обяснява, че готов на всяка цена да се качи на престола, който му принадлежи по право. Той категорично й обяснява, че когато се качи на престола ще избие всичките й деца и тя ще остане сама. Това ще бъде неговото отмъщение, за това, че Султан Ахмед искаше да го убие. Кьосем му заявява, че е възможно да получи престола, но нея никога няма да получи.

Давуд паша и Дилруба похищават Сафие султан и искат от нея да каже, къде се намира Искендер. Въпреки всички заплахи, Сафие султан не издава местонахождението на Сафие Султан. Подготвят Сафие за смъртно наказание, на в последния момент Зюлфикяр и Бюлбюл ага я спасяват. Зюлфикяр вече е на страна Сафие и я защитава.

Хюмашах и Зюлфикяр се прощават с Искендер на пристанището. Зюлфикяр му подарява доспехите на баща му – Султан Мурад.

След освобождението на Сафие идва Кьосем. Тя казва, че Кьосем никога няма да достигне такова могъщество, каквото е имала тя. Всичките верни хора на Кьосем – Осман, Дженет, Зюлфикяр, са се отрекли от нея. Кьосем казва, че Зюлфикяр никога не е бил на страната на Сафие. Кьосем и Зюлфикяр заедно са изиграли тази игра и сега Сафие Султан отправя сина си на гибел.

През това време на вече отплавалия кораб, Искендер разглежда подарения сандък с доспехите. Когато той взима меча в ръцете си, настъпва взрив.

Хюмашах разбира, че това е извършено от Зюлфикяр и се развежда с него.


 

Публикувана в категорията Кьосем

Кьосем е в двореца. Бюлбюл ага й отваря вратата на харема, еничарите нахлуват в двореца.

Кьосем научава от Халиме, че шехзаде са задържани и палачите вече са при тях...

Кьосем разбира, че Давуд паша в последният момент е успял да спре умъртвяването на шехзаде, за да спаси живота на Дилруба султан.

Кьосем сваля от трона султан Мустафа и отново го затварят в двореца на плача, а майка му хвърлят в тъмница. Кьосем обявава, че на трона се възкачва шехзаде Осман. Дилруба освобождават от заточение. Давуд паша й обещава, че Мустафа  отново ще се върне на трона.

По време на възкачването на трона на Осман, Мехмед изразява съмнение дали това решение е правилно.

Кьосем помилва Халиме Султан и й разрешава да живее в Стария дворец. В този момент там обитават три султанши, Сафие султан, Халиме султан и Кьосем султан.

След представянето на Осман пред поданиците, между него и Кьосем възниква неприятен разговор: Осман е недоволен, че майка му отначало е разрешила на трона да застане Мустафа и, че е подправила документа за наследството на престола.Тя счита, че по такъв начин се опитва да защити своите шехзаде. Но вместо това всички са попаднали под ударите на враговете им. Осман забранява на Кьосем да се връща в двореца, но й разрешава да вижда децата си.

Искендер заявява своите претенции за османския трон. Той смята, че по право му се полага престола и че това, ако не стане по мирен път, ще стане с проливане на кръв. Сафие султан  го поддържа в решенията му и смята да го настрои срещу Кьосем. Хюмашах се отнася с недоверие към плановете на майка й и с удивление отбелязва как се е променил Искендер.

 

Публикувана в категорията Кьосем

Осман отменя новата система за наследяване на престола, която е въведена от Кьосем. Кьосем я представя като завещание на Ахмед.

Пашите и бейовете възприемат системата като враждебна. Те казват, че младият султан няма да се съобразява с волята на своите предци.


Лала Омер, чрез верният му евнух Сюлейман ага предава на Айше Султан написаната от името на Кьосем записка за това, че Султан Осман е дал заповед за смъртно наказание на шехзае Мехмед и че Мехмед трябва незабавно да напусне харема и да се укрие в еничарския корпус. Айше и Мехмед се подават на тази провокация. Мехмед се укрива в корпуса. Осман приема това за бунт и пристига в корпуса, за да арестува Мехмед. В този момент  се появява и Кьосем. Еничарите отказват да дадат Мехмед и изваждат мечовете. Кьосем се опитва да вразуми Осман, който навсякъде вижда врагове и опити да му вземат трона. Все пак, Осман дава обещание да не убива шехзаде Мехмед.

Мехмед отива в двореца. Той веднага бива задържан в покоите си. Осман се обръща към шейха с молба да издаде фетва за смъртно наказание на Мехмед. Той се отказва да направи това и разказва всичко на Кьосем. Тя разбира, че Осман е взел твърдо решение и отново се опитва да го вразуми и му посочва истинските заговорници.

Осман получава фетва за смъртно наказание на Мехмет от друг казаскер.

Шехзаде се крие в корпуса, но го връщат в двореца. Осман се вслушва в уроците, които му дава Кьосем, но фетвата е издадена... смърт за Мехмет...


Публикувана в категорията Кьосем

Верните хора на Сафие Султан похищават Кьосем в покоите й. На помощ й  идва Хюмашах. Кьосем обещава, че никога няма да забрави нейната добрина.

През това време Халиме нарежда всички шехзаде да бъдат изведени от покоите им и да бъдат убити.

Халиме нарежда също да убият Дженет калфа, подозирайки, че тя е подменила лекарството на Мустафа.Спасява я Бюлбюл Ага и те заедно се отправят да търсят шехзаде.

Кьосем е в двореца. Бюлбюл ага й отваря вратата на харема, еничарите нахлуват в двореца.

Кьосем научава от Халиме, че шехзаде са задържани и палачите вече са при тях...

Кьосем разбира, че Давуд паша в последният момент е успял да спре умъртвяването на шехзаде, за да спаси живота на Дилруба султан.

Кьосем сваля от трона султан Мустафа и отново го затварят в двореца на плача, а майка му хвърлят в тъмница. Кьосем обявава, че на трона се възкачва шехзаде Осман. Дилруба освобождават от заточение. Давуд паша й обещава, че Мустафа  отново ще се върне на трона.

По време на възкачването на трона на Осман, Мехмед изразява съмнение дали това решение е правилно.

Кьосем помилва Халиме Султан и й разрешава да живее в Стария дворец. В този момент там обитават три султанши, Сафие султан, Халиме султан и Кьосем султан.

След представянето на Осман пред поданиците, между него и Кьосем възниква неприятен разговор: Осман е недоволен, че майка му отначало е разрешила на трона да застане Мустафа и, че е подправила документа за наследството на престола.Тя счита, че по такъв начин се опитва да защити своите шехзаде. Но вместо това всички са попаднали под ударите на враговете им. Осман забранява на Кьосем да се връща в двореца, но й разрешава да вижда децата си.

Искендер заявява своите претенции за османския трон. Той смята, че по право му се полага престола и че това, ако не стане по мирен път, ще стане с проливане на кръв. Сафие султан  го поддържа в решенията му и смята да го настрои срещу Кьосем. Хюмашах се отнася с недоверие към плановете на майка й и с удивление отбелязва как се е променил Искендер.

 

 

Публикувана в категорията Кьосем

Народът изказва своите съболезнования на Кьосем, виждайки я как минава с каретата си. Мехмет Гирай я забелязва и тръгва след нея.

Разравят гроба на Искендер по заповед на Сафие, за да погребат тленните му останки подобаващо.

Халиме казва на сина си, че му е избрала наложници. Мустафа не иска. Заповядва на стражата да хвърлят Халиме в тъмницата. После казва на майка си, че се е пошегувал. Халиме му се скарва.

Откриват, че гроба на Искендер е празен. Сафие не може да повярва. Хюмашах допуска, че принцът е жив.

Зюлфикяр се среща с Искендер на чаршията. Двамата се прегръщат. Пашата не е убил младежа. Принцът му благодари. Зюлфикяр моли Искендер да напусне града и да не се връща повече. Пашата разказва, че майка му и сестра му са много тъжни. Искендер му обещава да замине.

Наемен убиец се кани да стреля по Кьосем, но Мехмет Гирай се изпречва на пътя на стрелата. Кримският престолонаследник предлага своята помощ на султанката. Кьосем е скептична. Убиецът не успява да стреля.

Осман напада стражата си и ги убива. Казва на Мехмет, че ще бяга.

Кьосем се разпорежда на верните си паши и аги да разгласят за болестта на новия султан, а на първата дворцова церемония трябва на престола да седне принц Осман. Кьосем излиза навън и убиецът отново насочва стрелата си към нея. Пуска тетивата и стрелата лети към султанката.

Стражата залавя Осман по време на бягството му и го води при Халиме.

Осман казва на чичо си, че тронът по право е негов. Мустафа издава смъртна присъда за племенника си.

Благодарение на Мелеки, Кьосем се отдръпва, а стрелата пронизва Гюргюз.

Стражата отказва да изпълни заповедта, позовавайки се на новите правила, че е забранено да се убиват принцове. Мустафа получава силен епилептичен пристъп. Давут се разпорежда да хвърлят принц Осман в тъмницата. Принц Мехмет научава, че брат му е заловен.

Осман обвинява Кьосем за всичко, което се е случило в двореца.


Кьосем отива в двореца.

Дилруба докладва, че Кьосем се е спасила. Халиме казва, че трябва да завържат ръцете на Кьосем, защото лошо им се пише.

Стражите се извиняват на Осман, но го затварят в тъмницата.

Сафие иска да разбере от Зюлфикяр къде е синът й. Пашата признава пред жена си и тъща си, че Искендер е жив, но те никога няма да го открият, защото е заминал далече.

Искендер чува мълвата, че Мустафа се е възкачил на трона, а султан Ахмед е починал. Младежът си спомня разговора в затвора с Мехмет Гирай.

Хюмашах се радва на новината, че брат е жив. Веднага започва да се навърта около Зюлфикяр, за да разбере къде е Искендер. Пашата не й  казва.

Не пускат Кьосем в двореца.

Хаджи ага казва на Валиде да си поправи грешката и да освободи Осман. Халиме кара агата и Джерен да свидетелстват срещу Кьосем, като кажат, че тя стои зад бягството на принца. Хаджи отказва да го направи.

Давут се кара на наемния убиец, че не си е свършил работата. В това време идва Халил паша. Давут е притеснен.

Халиме приема Кьосем, но не допускат Менекше в харема.

Сафие казва на Бюлбюл, че синът й е жив.

Кьосем говори с по-малките си деца. Менекше я лъже, че Осман и Мехмет са добре.

Халиме обвинява Кьосем, че се е опитала да отвлече Осман. Джанет свидетелства срещу бившата си господарка. Халиме се разпорежда да затворят Кьосем в Девичата кула.

Сафие се разпорежда да търсят Искендер под дърво и камък. Принцът пресреща каретата на майка си. Отваря вратата, за да се видят.

Учителят на Осман му казва, че е говорил с всички държавни мъже. Казва му, че са затворили Кьосем в Девичата кула. А заповедта за новите промени и против убийството на принцовете е написана от Кьосем.


Искендер се е отказал от заминаването си, защото е научил за смъртта на Ахмед. Решил е да остане при семейството си в родината му. За първи път нарича Сафие "майко".

Зюлфикяр води еничарите пред довреца. Те се кълнат във вярност към Кьосем. Шейх-ал Ислям казва на Валиде, че никой от Меджлиса няма да се съгласи да осъдят принца и султанката.

Халил паша съобщава, че Халиме е отменила решението си. Кьосем и Осман са свободни. Еничарите и дворцовата стража остават в бойна готовност.

Мелексима влиза при Осман в килията. Принцът се оплаква, че не знае кой му е приятел и кой враг. В това време стражата му казва, че е свободен и може да се върне в покоите си.

Халиме е бясна, че никой не й се подчинява. Давут предлага да се отърват от всички, които са верни на Кьосем в харема.

Осман се връща при брат си. Мехмет го посреща. Осман казва на Мехмет, че ферманът за новите промени е подписан от Кьосем. Мехмет не вярва.

Отстраняват Ейджан от задълженията й да се грижи за малките принцове и пращат друга наложница. Освен това всички наложници са отпратени в Стария дворец. Джанет праща писмо на Кьосем по Ейджан.

Давут отива при Халил паша. Дава му заповед от господаря, че трябва да оглави армията, за да тръгне на поход. Халил разбира, че това е една от игричките на втория везир.

Хюмашах се среща с брат си. Искендер й казва, че е служил вярно на династията, а султанът е заповядал да го убият. Хюмашах обвинява за всичко това Кьосем. Искендер също замисля отмъщение за султанката. Обещава на сестра си да се възкачи на трона. Хюмашах му обещава своята подкрепа.

 

Източник: Теленовелас

Публикувана в категорията Кьосем

Сафие моли Халиме да  преместят гроба на Искендер при неговия баща. Халиме отказва, защото я държи отговорна за смъртта на сина си Махмуд. Сафие решава да премести костите на сина си , но открива гроба празен.

Зюлфикяр се  среща с Искендер, когото е пощадил въпреки заповедта на Ахмед. Зюлфикяр изпраща Искендер извън столицата.

Падишахът нарежда да  убият Осман, но стражите отказват и повелителят получава гърчове. Изпада в безсъзнание. Кьосем намира начин да се срещне с първенците и им казва истината за състоянието на Господаря. Зюлфикяр разкрива на жена си и майка й истината за Искендер. Принцът междувременно научава за смъртта на Ахмед и отказва да напусне Истанбул.

Нова дворцова интрига праща отново Кьосем в заточение, но Зюлфикяр я спасява за пореден път. Принуждават Халиме да промени присъдата си. Пускат Осман от затвора. Дженет обещава да бди над малките принцове.


Искендер иска престола и Халиме му обещава подкрепа. Дженет подменя лекарството на падишаха и той получава пристъп пред поданиците си. Кьосем се опитва по мирен път да го принуди да абдикира, но съперниците й отказват да се предадат. Халиме се обединява със Сафие и праща палачи за принцовете. Зулфикяр държи за заложница Дилруба. Давуд го измъчва, но той не казва нищо. Сафие моли Искендер да послуша Мехмед Гирай и да замине. Хюмашах я пуска, за да спаси децата си. В следващия епизод на „Великолепният век: Кьосем” съпругата на Ахмед отива в Топкапъ. Халиме обаче й казва, че е късно – принцовете са екзекутирани.


Публикувана в категорията Кьосем

Осман намира утешение, общувайки с Мелексима, Мехмед споделя опасенията си за своя живот пред Кьосем.

Мустафа научава за смъртта на своя брат повелител, но не вярва в това.

Мустафа се подготвя да се възкачи на трона. Халиме Султан нервничи, тя се страхува, че Мустафа ще се срине и околните ще разберат, че той е луд. Давуд паша обещава, че през цялото време ще бъде около Мустафа и ще му помага.

Осман е обиден на Кьосем за това, че тя е предпочела Мустафа пред него и я обвинява, че тя не би постъпила така, ако по-големия син беше Мехмед.

Кьосем издава заповед от двореца да бъде изведен шехзаде Осман. Помага му Дженет калфа. Но Мехмед вижда бягството на брат си и донася на Давуд паша тази новина.

По време на церемонията по възкачването Мустафа нервничи, той помни какво се е случило преди повече от 10 години, когато Сафие султан искаше да то постави на върха, помни как се появи брат му и как го заточиха за дълго време в двореца. Той се строполява и иска да се увери, че брат му е мъртъв като покажат тялото му.

След церемонията Халиме Султан обявява на Кьосем, че тeхният договор е разтрогнат, всичките й шехзаде са задържани, а тя ще бъде отпратена да живее в стария дворец.

Кьосем си дава сметка, че този път загуби играта, но няма намерение да се предава. Тя събира всички везири и паши и им излага своя план, как да свалят от престола Мустафа и да възкачат Осман.


Сафие Султан моли Халиме да разреши да препогребат Искендер, заедно с неговия баща Мехмед. Халиме отказва, като й напомня, че по нейна вина е загубила по-големия си син  и вече толкова години страда по малкия. Сафие решава да  препогребе Искендер без разрешение. Гробът се оказва пуст.

В това време Зюлфикяр се среща с Искендер на пазара. Оказва се, че Зюлфикяр е нарушил заповедта на Султан Ахмед  и е запазил живота на Искендер. Зюлфикяр моли Искендер да  замине надалеч и да започне живота си наново.

Мехмед Гирай предлага на  Кьосем съюз, който тя отхвърля. В това време по нареждане на халиме срещу Кьосем е извършено нападение.

Публикувана в категорията Кьосем

Ахмед и любимата му се женят във „Великолепният век: Кьосем”, тя извършва измама след смъртта му

Във „Великолепният век: Кьосем” зрителите стават свидетели как едно романтично решение може да промени хода на историята: Ахмед взима скандално решение да се ожени. Бракът му с Кьосем е благословен. Сафие иска да види гроба на сина си, но Зюлфикяр отказва да й го покаже, пише Жена на върха

Падишахът става все по-зле и умира в ръцете на жена си. Кьосем подписва указ и променя правилата за наследяване на трона. Дженет я вижда, а валиде утвърждава възкачването на принц Мустафа на престола. Зулфикяр протестира, но Кьосем е убедена, че новият падишах скоро ще загуби разсъдъка си.

Мустафа получава нова криза и посяга на Давуд. Халиме обещава на Кьосем, че ще бди над нея и синовете й. Дилруба смята, че трябва да постъпят обратно. Осман се кани да управлява, но доведената му майка има нови планове. Той смята, че тя не би подкрепила Мустафа, ако братчето му беше по-големия син. След това бяга от двореца по съвет на Дженет.

Новият император нарежда да отворят ковчега на мъртвия му брат, за да приеме трона. Халиме нарежда да заточат Кьосем. Валиде моли Зюлфикяр да бди над децата й. Осман обаче се връща с Давуд, за да спре кръвопролитието. Еничарите и спахиите искат от падишаха да освободи пленниците си. Мустафа обещава да ги пази живи.


Дилруба иска да убият племенниците и майка им, но мъжът й съветва валиде да чакат. Сафие моли Халиме да погребе Искендер при баща му, но тя отказва, защото е погубила другия й син. На своя глава бабата на падишаха отваря гроба на Искендер – той се оказва празен.

В следващия епизод на „Великолепният век: Кьосем” се разбира, че Мехмед е издал брат си и двамата се сбиват отново. Оказва се, че Зюлфикяр е пренебрегнал заповедта на Ахмед и е пощадил любимия си еничар.

Осман отново бяга, но го залавят. Падишахът нарежда да го убият, но стражите отказват и повелителят получава гърчове. Кьосем намира начин да се срещне с първенците и им казва истината за състоянието на Господаря. Зюлфикяр разкрива на жена си и майка й истината за Искендер. Принцът междувременно научава за смъртта на Ахмед и отказва да напусне Истанбул.

Нова дворцова интрига праща отново Кьосем в заточение, но Зюлфикяр я спасява за пореден път. Принуждават Халиме да промени присъдата си. Пускат Осман от затвора. Дженет обещава да бди над малките принцове.

Искендер иска престола и Халиме му обещава подкрепа. Дженет подменя лекарството на падишаха и той получава пристъп пред поданиците си. Кьосем се опитва по мирен път да го принуди да абдикира, но съперниците й отказват да се предадат. Халиме се обединява със Сафие и праща палачи за принцовете. Зулфикяр държи за заложница Дилруба. Давуд го измъчва, но той не казва нищо. Сафие моли Искендер да послуша Мехмед Гирай и да замине. Хюмашах я пуска, за да спаси децата си. В следващия епизод на „Великолепният век: Кьосем” съпругата на Ахмед отива в Топкапъ. Халиме обаче й казва, че е късно – принцовете са екзекутирани.

 

Публикувана в категорията Кьосем

 

Осман разказва на Мехмед, че Кьосем е написала фалшиво Султанско завещенаие

Зюлфикяр е принуден да признае на Сафие султан и Хюмашаху че Искендер е жив, но е отпътувал на далече. През това време Искендер разбира, че Султан Ахмед е починал и на трона се е възкачил шехзаде Мустафа. Искендер решава да не напуска двореца, а да остане и да се бори за трона, който, той смята, че му принадлежи по право. Той се съюзява със Сафие султан.


Кьосем подготвя държавен преврат

Халиме изпраща в стария дворец всички верни хора на Кьосем, с изключение на Дженет. През това време Кьосем подготвя държавен преврат – за трона се подготвя шехзаде Осман.

Зюлфикяр разказва на Хюмашах за безумията на султан Мустафа.

Публикувана в категорията Кьосем
Страница 3 от 9

Пролет

Parva-Prole...
Image Detail
prolet-1
Image Detail

Спонсорирано

Сериал

Спонсорирана реклама

loading...

Спонсорирано

Реклама


ПОЖЕЛАНИЯ