phototargets.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Касъм моли майка си да превземат трона, преди Мурад да се е върнал. Кьосем има други планове. Мурад разрешава на валиде да е до него и кръщава синовете си Селим и Сюлейман. Синан посещава Гюлбахар в тъмницата и й обещава да отмъсти за Баязид.

Гюлбахар е готова да предаде на падишаха кой, близък на властта й е съучастник. В замяна иска Баязид да бъде погребан до султан Ахмед. Мурад се съгласява и връща стария закон за унаследяване. Пред валиде твърди, че така иска да спаси братята си от изкушение. Предупреждава Кьосем, че при най-малката й грешка, сметката ще платят синовете й.


Валиде не се предава – свиква таен съвет срещу падишаха. Синан я издава на Фария. Кеманкеш по случайност не е на съвещанието. Хаджъ намеква на валиде, че романтичните й отношения могат да погубят верния й поданик.

Мурад разбира за ходовете на майка му. Затваря братята си в кула. Кьосем му отвръща като поръчва убийството на Силяхтар и Фария. Заради нея Халил паша отвлича Гюлбахар и обвиняват нея за смъртта на близките на повелителя. Синан спасява майката на Баязид от нападение.

Действието във „Великолепният век: Кьосем” се пренася две години по-късно. Мурад готви нов поход. Гюлбахар и Синан отвличат близнаците на повелителя. Гюлбахар праща вест на баща им – кани го на среща на гроба на Баоязид. Там обвинява Кьосем за показните убийства преди две години. Тя обещава да му върне момчетата, ако убие братята си. Падишахът й скроява номер и тя го води при близнаците. Мурад собственоръчно убива злодейката.

 

Публикувана в категорията Кьосем

След като Касъм е заточен в тъмница Кьосем започва да действа. По нейно нареждане Кеманкеш убива Силяхтар, а след това верните на него аги удушват Фаря.Силяхтар е открит от Атике, а Фария от Мурад и Мадам. Кьосем похищава Гюлбахар султан, за да стовари вината на нея за убийствата. Кьосем издава заповед да бъде изведена Гюлбахар от града и да бъде убита, по начин, по които никой не би я намерил.

Синан паша за пореден път му се удава да спаси Гюлбахар, той я скрива в дома на верен на него слуга.

Мурад обвинява Кьосем затова, че с убийствата на Силяхтар и Фария, тя му отмъщава, затова че е заточил Ибрахим и Касъм. Той казва, че му е омръзнало да й прощава. Кьосем всичко отрича и обвинява Гюлбахар, която е избягала от Рамели Хисари. Мурад се съмнява в думите й.


В една таверна поета Нефи се кара с влиятелния паша Тахир, заради неговите остри стихове срещу Султана. На заседание на Съвета на Дивана Тахир паша се жалва от поета. Мурад му разрешава сам да вземе решение, какво да бъде наказанието. Той вика палачите, които го убиват.

Минават две години.

Малките шехзаде порастват. Атике взима шехзаде и Кая Султан в деня за вакъф на Валиде Султан.Повелителят е станал много близък с Юсуф паша.Това притеснява Кьосем, защото, той е бивш представител на персииската династия, с която османците имат трудни взаимоотношения.

Мурад решава да направи поход до Багдад.

По време на вакъфа хората на Гюлбахар похищават малките шехзаде.

Гюлбахар насрочва среща на Мурад в мавзолея на Ахмед, Тя не посочва, къде са малките шехздаде, но казва че ще му ги върне, ако до сутринта убие Касъм и Ибрахим.

Гюлбахар не казва къде крие децата. Юсуф предлага на Повелителя да излъжат Гюлбахар, че братята му Ибрахим и Касъм са убити. Мурад се съгласява. Гюлбахар е удовлетворена и показва на Мурад къде са децата. Тя е доволна, че е отмъстила. Но Мурад и съобщава з аизмамата, след което я убива.

Кьосем на таен съвет обявява за своето намерение да свали Мурад преди още да е тръгнал на поход. На трона смята да постави Касъм. А Мурад да бъде тикнат в тъмница.

В двореца Атике съобщава, че малките шехзаде са заразени с чума.

Публикувана в категорията Кьосем

Синан паша разказва на Баязид, че вечерта ще приготви кораб, с който той ще успее да избяга в Персия, заедно с Гюлбахар.
Кьосем организира празник по случай победата на Султан Мурад над Ереван. Ибрахим се опитва да убеди Кьосем султан да не убива Баязид, считайки, че ако сега го накажат, утре ще дойде неговия ред и този на Касъм.
Идват при Баязид, за да го отведат от двореца, но той отказва и предава писмо за Гюлбахар султан.

Фария получава родилни болки. Ражда две деца.

Мурад получава писмото на Кьосем, адресирано до Кеманкеш.


Баязид е извикан в султанските покои, където го чака Кьосем султан и Кеманкеш. Валиде султан, обявява смъртната му присъда. Баязид моли Кьосем само за едно – след смъртта му да не убиват майка му. Кьосем дава знак Кеманкеш и излиза на балкона.

Касъм и Ибрахим пристигат в покоите на Повелителя и виждат палачите. Кеманкеш не ги пуска вътре, те заедно с Кьосем ще гледат изпълнението на присъдата на Баязид от балкона.

Баязид пише на Гюлбахар султан, че не иска да е предател на държавата и не иска да бъде такъв, какъвто е бил Султан Сюлейман. Гюлбахар султан тича в двореца, за да се види с Баязид.


Публикувана в категорията Кьосем

Кеманкеш се опитва да омилостиви Мурад като му казва, че Кьосем има диабет. Но Мурад не счита това за достатъчно основание да отмени заповедта си и казва, че Кьосем е криела за болестта, за да не изглежда слаба.Мурад отива в покоите на султанката и й нарежда веднага да тръгва към Стария дворец. Ако не изпълни нареждането, той ще затвори всичките си братя и сестри, заедно с Мустафа.

Арменският патриярх Кеворк пристига на аудиенция при Мехмут паша. Той моли за разрешение на разногласията, поради празнуването на пасха.Но Мехмет паша не иска да се занимава с това, казва, че й Кьосем е прекалено заета. На излизане от двореца Кеворк среща силяхтар и той доверително му съобщава, че Мехмет не прави нищо безплатно.

Гюлбахар Султан и Баязид се срещат тайно в гората. Баязид се бои, че рано или късно Мурад ще поиска да го убие. Той е съгласен да се бори за трона, но иска от Синан паша и майка си, да не правят нищо зад гърба му. Гюлбахар иска веднага да се отърват от Кьосем султан. Това силно ще отслаби Султан Мурад и тогава ще нанесат удар и по него.

Мурад на Съвета на дивана обявява за началото на епохата на завоеванията. За начало той ще покори Ереванското ханство и ще го върне под контрола на Османската империя. Той лично ще предвожда войската.
Гюлбахар поръчва на вярна на нея девойка да убие Кьосем. Санавбер отново се отправя в покоите на Повелителя. Тя успява да измъкне тайните му укази и да ги предаде на Синан паша.


Фария губи съзнание.
Синан паша съобщава на Баязид, че след похода, той ще се върне като управител на Османската империя.
Санавбер разказва на Мурад, какво е направила фария, той е бесен, Фария се опитва да се оправдае, но той не желае да я слуша.

Патриарх Кеворк доставя на Мехмет паша сандък със злато. Пашата обещава да се застъпи за арменската диаспора и да реши всичките дела в тяхна полза. Хюсеин ага докладва на Силяхтар за получения подкуп от Мехмет паша.

Вечерта Мурад взима решение. Той заповядва да извикат Фария. Когато тя пристига, я чакат палачите. Фария успява да извика, че е бременна.

В Стария дворец две момичета на Гюлбахар проникват в двореца в покоите на Кьосем и се опитват да я убият, предавайки й привет от Гюлбахар султан. Кьосем е спасена, благодарение на появата на шехзаде Касъм, който се разправя с убийците.

Публикувана в категорията Кьосем

 

Кьосем не е съгласна Силяхтар да се ожени за Атике. Султанът не дава и дума да се продума относно сестрите му. Решава да омъжи Гевхерхан за Кеманкеш. Пашата и Валиде са шокирани от това решение.

Никъде не могат да намерят Естер. Кьосем не вярва вярната ковчежничка да е убита.

Синан иска да научи от Естер къде е съкровището на Кьосем. Държи ковчежничката гладна и жадна.

Кьосем съобщава на дъщеря си решението на султана. Гевхерхан заявява, че няма да се омъжи за никой. Моли майка си да си тръгне.

Кеманкеш казва на Силяхтар какво е решил султанът. Обвинява помощника за всичките нещастия.

Естер съобщава на Синан, че Кьосем е болна от диабет. Той освобождава ковчежничката.

Абдул Меджит казва на султана, че не се страхува от него. Мурад заповядва да арестуват ходжата. В този момент една жена търси помощ за детето си. Когато духовникът се помоли, детето идва в съзнание. Султанът става свидетел на тази сцена и променя решението си.

Синан разказва на Гюлбахар тайната на Кьосем. 

Валиде получава като подарък главата на Естер. Кьосем се съмнява, че някой друг действа от името на Гюлбахар.

Кеманкеш се среща с Гевхерхан. Казва й че знае за чувствата към Силяхтар и си тръгва. Силякхар е при любимата си. Тя му връща камъчето, което беше подарил.

След 5 месеца...

Айше се надява господарят да й прости след раждането на детето.

Силяхтар се среща с баща си след дълго време. Помощникът е ядосан на баща си, защото го е изоставил навремето.

Кьосем моли Кеманкеш да се грижи добре за дъщеря й и да я утеши след сватбата. Той обещава, че ще направи всичко за да бъде Гевхерхан щастлива, но не е уверен, че ще успее, защото душите им искат други.

Султанът получава добра вест. Армията е отблъснала нашествениците и крепостта Ван е освободена.

Синан е учуден, но персите не са доволни.

Санавбер е изпратена да шпионира в двореца в полза на персийския шах.

Валиде настоява Гевхерхан да бъде силна като нея.

Айше ражда.

Султанът и принцовете идват на сватбата на Атике. Подарява на сестра си златен накит с перли. Пожелава щастие в семейния живот. Гевхерхан все още не е пристигнала на тържеството. Когато идва в залата, казва на брат си, че се е отрекла от сърцето си заради волята му. Пита Мурат кога е загубил съвестта си. Гевхерхан вади нож и го насочва към себе си. После се самоубива пред всички. Силяхтар наблюдава тази сцена. Кьосем е потресена. Султанът също е разбит от случилото се.

На погребението на Гевхерхан, Кьосем разказва на Мурад как баща му е бил покосен от едра шарка. Как е дошла знахарка, която е дала лек за болестта срещу душата. Кьосем си спомня проклятието на лечителката. Валиде приема смъртта на дъщеря си като част от това проклятие. Обвинява султана, че има голяма вина и всички, които обича, си отиват заради неговата гордост и злоба. Съвестта на Мурад проговаря...

Лелязар калфа отива при Айше, за да вземе бебето от нея. Майката се страхува, да не й вземат детето. То е момиче.

Кьосем се разпорежда да изпратят детето на Гевхерхан при другата дъщеря Фатма.

Атике също е отчаяна. Споделя мъката си с принц Ибрахим. Той я упреква, че продължава да бъде егоистка. Упреква сестра си, че е виновна за смъртта на Гевхерхан. Атике се защитава, но принцът заявява, че е станала жестока и безразсъдна.

Силяхтар също е потресен от смъртта на любимата си. Мъката му по Гевхерхан е огромна. Султанът отива при него. Казва на помощника си това, което е казала Кьосем. Силяхтар отговаря, че животът на всички е в ръцете на султана. Но човек понякога се чувства като в тъмница и чрез смъртта разкъсва тези окови. На помощника му е мъчно за живите, защото мъртвите са вече в покой. Мурад прегръща своя приятел...

 

Източник: Теленовелас

Публикувана в категорията Кьосем

Повелителят прекарва нощта в покоите на шехзаде Мустафа. Излизайки от там, той събира Съвета на дивана и обявява за взетите от него решения. Султанът забранява всичките питейни заведения и пушенето на тютюн. Абаз Мехмет паша е назначен везир, а Кеманкеш, главен еничар на корпуса.

Кьосем се отправя към Абаз Мехмет паша, за да си изясни, как шехзаде Баязид е напуснал тайно двореца и е освободил един еничар, който е осъден на смърт.

Айше вижда как Гюлбахар султан се среща тайно с някого в градината, но тя не успява да види събеседника и да разбере за какво си говорят. Но на нея й става ясно, че Гюлбахар пак плете някакви интриги срещу Султан Мурад. Тя не знае, какво да прави, защото е замесена в кражбата на печата. Тя решава да сподели подозренията си със Силяхтар. Но тя не успява да му разкаже всичко, защото Силяхтар е извикан при Султана.


Гевхерхн и Атике са уверени, че брат им е решил да убие Силяхтар. По-голямата сестра обвинява по-малката за нещастната съдба на Силяхтар.

Фария моли Атике да обещае, че повече няма да прави опити за самоубийство

Силяхтар е изправен пред Повелителя. Султанът му казва, че е загубил доверието си към него. Силяхтар моли да го убие, защото загубата на доверие е най-страшното наказание за него. Повелителя се разпорежда той да бъде заключен в една стая за 40 дни на хляб и вода, като той трябва да се моли, за да изкупи вината си.

Кьосем предупреждава Мурад, че заради своите постъпки, той може да загуби любовта на хората. Но Султана говори с пренебрежение за народа, казвайки, че тази любов не му е нужна, защото същия този народ е водил за носа султан Осман, а след това го е убил.

Кьосем решава да омъжи Гевхерхан за Абаз Мехмет паша.

Гюлбахар при всяка среща с Айше я заплашва. Айше решава да предаде информация за Гюлбахар на Фария, тя й написва анонимно за действията на Гюлбахар.

На Съвета на дивана Великия везир Кеманкеш докладва, че са затворени всички питейни заведения и тютюна е унищожен.

Кьосем султан вика Баязид и му казва, че той е освободил този еничар, които е искал да убие Повелителя. Тя му казва, ч този път ще му се размине, но занапред трябва да внимава.

Яхия ефенди изучава списъка на улемитите, съобщава на Повелителя, че всички тези хора са близки и зависими от Ахизаде ефенди, че той всъщност иска да получи огромно влияние и да създаде мрежа в държавата от свои поддръжници.

Мурад получава писмо от бейлербея Ядигер паша. Той докладва, че в Бурса не се спазват неговите закони. Кадията Изник си затваря очите пред откритите таверни и търговията с тютюн. Яхия ефенди напомня, че този кадия е назначен от Ахизаде ефенди, независимо от лошата му репутация.


Кьосем султан съветва Мурад да назначи всичките, които е предложил ахизаде ефенди. Така той ще може да държи под око всичките свои врагове. Мурад се съгласява с нейната идея. Той също така й признава, че тръгва на посещение в Бурса под предлог, че отива на лов, за да инспектира кадията Изник. Той иска да види, кой ще се възползва от неговото отсъствие в столицата и ще се появи в най-неочаквайния за тях момент. Той назначава за негов заместник Абаз Мехмет паша.

Публикувана в категорията Кьосем

В столицата започват погроми на таверни и кафенета, народът смята, че пожара е причинен от безделници, които пият и пушат, седейки там.

Синан паша обещава на Гюлбахар, че те ще обърнат думите на бедната жена срещу сутан Мурад, тя го обвини в бездействие.

На Съвета на дивана Султана нарежда на Кеманкеш и Силахтар да проведат разследване за пожара.

Кьосем се среща с Абаз Мехмет паша. Тя му обещава, че ще го направи везир. Той трябва да й стане нейните очи и уши на Съвета на дивана.Естер хатун предлага да увеличи тежестта и ролята на Мехмет паша, като го направи зет на династията, като го ожени за дъщеря си Гевхерхан.

Атике предлага на Гевхерхан да се срещнат в Мраморната вила. Фария се опасява, че между двете сестри може да възникне спор, който не се знае как ще приключи. Тя намира Силахтар и го моли за неговата намеса. Атике изрича всичко, което мисли за нея и Силахтар. Атике го обвинява, че той се е подиграл с нея. Тя допълва, че никога няма да им прости, няма да им позволи да са щастливи. Силахтар обещава на Гевхерхан , че ще поговори с Мурад.


Гюлбахар, за да смъкне вината от себе си кара една от верните на султанката момичета да каже на Хаджъ ага, къде е скрит фалшивия печат и му казва, като допълва че е видяла една жена, която го е скрила там. Тази жена е една от помощничките на Кьосем.Всичко това тя повтаря и пред Кьосем, но Хаджъ ага и Валиде султан не й вярват. Тогава момичето им казва, че тя е от ордена на йезуитите, които имат добре развита мрежа в Истанбул и скоро ще се доберат до Султана и всички останали. След това момичето се самоубива.

Кьосем разказва на Мурад за момичето от Ордена на йезуитите и че заговорът е проникнал в харема. Кьосем смята, че негов център е Гюлбахар султан. Мурад й позволява да използва най-жестоките мерки, включително и срещу майката на Баязид.

Гевхерхан отива в хамама, за да поговори с Атике. Те остават там сами. Фария се опасява, че ще се случи нещо непоправимо, тя разказва всичко на Валиде Султан. Кьосем султан нахлува в хамама, за да прекрати кавгата между двете сестри.

Кьосем взима решение да изпрати всички наложници от харема на повелителя в Стария дворец. Освен това на Гюлбахар султан е забранено да напуска двореца.

За да прекрати скандала между сестрите, Кьосем обявява, че ще ги омъжи и това е единственото решение. Гевхерхан трябва да се омъжи за Абаз Мехмет паша, за Атике ще подберат в скоро време подходящ мъж. Двете сестри изпадат в ужас от това решение на Кьосем.

Публикувана в категорията Кьосем

 

Съперницата на Фария Айше я напада с нож в следващия епизод на „Великолепният век: Кьосем”. Двете се сбиват. Айше припада и установяват, че е бременна.

Касъм и Ибрахим изолират Баязид и не искат да му простят. Гюлбахар използва момента да настрои сина си срещу братята му. Ахизаде се включва в интригата, но Касъм ги вижда и казва на повелителя.

Айше се поддава на изнудването на Гюлбахар и взима печата на Кьосем. Касъм и Баязид влизат в двубой със саби. Мурад ги вижда, но те не си признават защо са в конфликт. След това падишаха научава, че валиде е дала пари на бунтовниците. Тя се оправдава, но той иска да спре да се меси в делата му.


Мурад, Баязид и доверените им хора тръгват по петите на еничари – изнудвачи. Един взима за заложница девойка. Баязид спасява момичето.Взимат главите на непокорните и ги носят в еничарския корпус.

Кьосем обвинява Кеманкеш в предателство. Вижда следите от восък по печата и настоява в харема да й кажат кой го е пипал. Гюлбахар и Синан организират палеж, в който изгарят преданите на валиде хора. Естер подготвя клопка на любимия. Сестрите на султана попадат в нея. Атике вижда Гевхерхан със Силяхтар и поглъща отрова.

Мурад отива да спасява горящия град. Баязид казва на Синан, че ще подкрепя падишаха до последно. Лелязар издава Айше, но тя лъже, за да се прикрие. Фария казва на спасената Атике, че е знаела за връзката на Гевхерхан, но е мълчала, за да не разбие сърцето на приятелката си.

Намеренията на Гюрлбахар във „Великолепният век: Кьосем” се провалят. Валиде я обвинява в кражба на печата, а синът й забранява да общува със Синан. Айше не иска повече да й напомня. Султанката обаче й напомня, че са съучастници в държавната измяна. Айше се замисля, как да се отърве от нея, дали да я издаде на Кьосем или на Мурад? Тя знае, че и двамата ще се усъмнят в нея, затова решава да напише анонимно писмо до Фария. Как ще постъпи Фария?


Източник:woman-onthe-top.net

Публикувана в категорията Кьосем

Айше вижда как Гюлбахар султан се среща тайно с някого в градината, но тя не успява да види събеседника и да разбере за какво си говорят. Но на нея й става ясно, че Гюлбахар пак плете някакви интриги срещу Султан Мурад. Тя не знае, какво да прави, защото е замесена в кражбата на печата. Тя решава да сподели подозренията си със Силяхтар. Но тя не успява да му разкаже всичко, защото Силяхтар е извикан при Султана.

Гевхерхан и Атике са уверени, че брат им е решил да убие Силяхтар. По-голямата сестра обвинява по-малката за нещастната съдба на Силяхтар.

Фария моли Атике да обещае, че повече няма да прави опити за самоубийство

Силяхтар е изправен пред Повелителя. Султанът му казва, че е загубил доверието си към него. Силяхтар моли да го убие, защото загубата на доверие е най-страшното наказание за него. Повелителя се разпорежда той да бъде заключен в една стая за 40 дни на хляб и вода, като той трябва да се моли, за да изкупи вината си.

Кьосем предупреждава Мурад, че заради своите постъпки, той може да загуби любовта на хората. Но Султана говори с пренебрежение за народа, казвайки, че тази любов не му е нужна, защото същия този народ е водил за носа султан Осман, а след това го е убил.

Кьосем решава да омъжи Гевхерхан за Абаз Мехмет паша.

Гюлбахар при всяка среща с Айше я заплашва. Айше решава да предаде информация за Гюлбахар на Фария, тя й написва анонимно за действията на Гюлбахар.

На Съвета на дивана Великия везир Кеманкеш докладва, че са затворени всички питейни заведения и тютюна е унищожен.


Кьосем султан вика Баязид и му казва, че той е освободил този еничар, които е искал да убие Повелителя. Тя му казва, че този път ще му се размине, но занапред трябва да внимава.

Яхия ефенди изучава списъка на улемитите, съобщава на Повелителя, че всички тези хора са близки и зависими от Ахизаде ефенди, че той всъщност иска да получи огромно влияние и да създаде мрежа в държавата от свои поддръжници.

Мурад получава писмо от бейлербея Ядигер паша. Той докладва, че в Бурса не се спазват неговите закони. Кадията Изник си затваря очите пред откритите  кафенета и търговията с тютюн. Яхия ефенди напомня, че този кадия е назначен от Ахизаде ефенди, независимо от лошата му репутация.


Кьосем султан съветва Мурад да назначи всичките, които е предложил ахизаде ефенди. Така той ще може да държи под око своите врагове. Мурад се съгласява с нейната идея. Той също така й признава, че тръгва на посещение в Бурса под предлог, че отива на лов, за да инспектира кадията Изник. Той иска да види, кой ще се възползва от неговото отсъствие в столицата и ще се появи в най-неочаквания за тях момент. Той назначава за негов заместник Абаз Мехмет паша.

Гюлбахар е много притеснена от действията на Кьосем, и подозира, че тя е замислила нещо срещу Баязид. Но засега не открива логиката на постъпките й.

Публикувана в категорията Кьосем

 

Кьосем иска да говори със Султана да преосмисли решението си. Гевхерхан се опитва да я спре, но Кьосем е много настоятелна. Господарят е пуснал Касъм и го водят при при майка му. Принцът обаче предпочита да се оттегли в покоите си.

Принцесата уверява султана, че е постъпил правилно, като е пуснал брат си и е послушал съвестта си. Фария му казва, че не я притеснява нападението, а истината, която народът е казал. Тя се притеснява, че без значение от материалните облаги, които има, тя му е любовница.

Касъм страни от братята и сестрите си. Настоява да остане сам.

Принцесата се промъква в покоите на Айше и я заплашва с ножа. Айше отново отрича да има нещо общо със случая. Фария я заплашва, че ще открие следата и ще я накара скъпо да си плати за всичко. На излизане от покоите на Айше, принцесата забелязва Гевхерхан да отива при Силяхтар. Султанката е притеснена, че не може да му помогне, въпреки че го обича истински. Гевхерхан е отчаяна, че тяхната невъзможна любов ще завърши зле.

Фария вижда колко страда сестрата на падишаха, но влиза при султана и му държи ръката, докато спи.

На сутринта Айше отива при Силяхтар, който вече е на крака. Любимката на господаря му се оплаква от Фария. Помощникът упреква принцесата, че е ходила при Айше през нощта. Силяхтар я предупреждава да не го прави пак, защото следващият път ще каже на господаря. Принцесата му отговаря, че всеки си има тайни и тя знае много неща за него.


Кьосем благодари на Мурад, че е пуснал Касъм. Обещава му, че повече няма да позволи да се повторят тези неща.

Баязид среща Ибрахим, отивайки да види Касъм. Малкият принц спира брат си. Баязид иска да изкупи този грях. Ибрахим му казва да стои далеч от тях, защото вече не му вярва.

Докладват на Мурат, че всички свидетели на нападението над Фария са събрани в двореца. Кьосем моли султана да бъде милостив към народа. Той вика Фария да тръгне с него.

Главният мюфтия се среща с Гюлбахар и Синан паша. Султанката обяснява, че Баязид не е с тях, защото Кьосем го следи. Заговорниците искат да съсипят реномето на султана. С помощта на Главния мюфтия те искат да вдигнат бунт сред народа.

Султанът води Фария в една кула. Разказва поверието за тази кула. От горе наблюдават тяхната сватба, която се състои по обичая, чрез представители и свидетели. Яхя обявява техния брак за сключен. Мурад й казва, че всеки може да говори каквото си искат, но тя е неговото съкровище и вече е негова съпруга.

Докато сватбата тече, по заповед на Мурад са обезглавени всички свидетели на нападението на принцесата.

Султанът издава ферман за сключването на брак с принцесата. Хаджи ага чете тази заповед пред Кьосем и останалите жени в харема.

Народът е разстроен от масовата екзекуция. Гюлбахар и Синан се възползват от тази мъка.


Кьосем отново е недоволна от постъпката на султана. Упреква го за брака и за масовата екзекуция. Мурад счита, че е бил справедлив. Кьосем казва, че е взел решение в гнева си. Султанът отговаря, че той е властта в тази династия и ако не му се подчиняват няма да има желаното спокойствие.

Кьосем е бясна и отново получава криза. Ядосана е, че синът й взима решения под давление на чувствата си. Кьосем решава да управлява държавата в сянка и свиква всичките си хора.

Настаняват Фария в харема като съпруга на падишаха. Въвеждат я в неговите покои за първата брачна нощ. Айше наблюдава това, изпълнена с мъка...

Източник: Теленовелас

 

Публикувана в категорията Кьосем
Страница 1 от 10

Спонсорирана реклама

loading...

Реклама


ПОЖЕЛАНИЯ